Засаг даргын захирамж

Дугаар Нэр Огноо
18 Тооллого явуулах тухай 2014-04-21
19 Ямаан сүрэгт ангилалт явуулах тухай 2014-04-22
20 Ээлжит цэрэг татлага явуулах тухай 2014-04-24
21 Тариалалтын бэлтгэл хангах, ургац хураалтыг эрчимжүүлэх тухай 2014-05-14
22 Архи согтууруулах ундаа худалдаалахыг түр хориглох тухай 2014-05-19
23 Угийн бичиг хөтлөх тухай 2014-06-03
24 Комисс томилох тухай 2014-07-16
25 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай 2014-09-01
26 Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай 2014-09-01