Өвөлжилтийн бэлтгэл хангах ажлын хэсэг томилох тухай