Тариалалтын бэлтгэл хангах, ургац хураалтыг эрчимжүүлэх тухай