• Ховд
 • Ховд
 • Ховд

Үг Х.Чийбаатар Ая Н.Гаанжуур Дуучин Б.Даваажаргал

-Алтай сум 1373.0 мян. кв.км нутаг дэвсгэртэй, газар нутгийнхаа хэмжээгээр улсын хэмжээнд 2 дугаар байранд ордог өр..

Ил тод байдал

Санал асуулга

Ховд аймгийн хөгжилд аль салбар нь чухал вэ?

 • 16.2%
  6
 • 13.5%
  5
 • 16.2%
  6
 • 40.5%
  15
 • 13.5%
  5
 • 0.0%
  0